*** ติดตั้งเกมส์ *** *** เกมส์ดาวน์โหลด ***

Googld Drive 10.0.0.0

Download
MeGa 10.0.0.0 Download
แพท 10.0.0.1 Download

ขั้นตอนการติดตั้ง

ติดตั้ง File Gmae ที่โหลดจาก Link เลือกเพียง Link เดียวเทานั้น แตก File ด้วย winrar

หลังจากนั้น ให้ ทำการ ลบ version.dat และ Update แพทปัจจุบัน จาก Loader.exe

วิธีดการเข้าเกมส์

ดาวน์โหดลเกมส์ล่าสุด