WAR TIME
ยังไม่ได้ระบุ
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ . .
Gm contact
  09.00 - 24.00
พูดคุยกับทีมงานได้ผ่านระบบ LIVE CHAT
วันทำการ : สามารถติดต่อทีมงานได้ทุกวัน
เวลาทำการ : 9 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน

บทสรุปบอส Rev.2

Type : notice     Create on :    

 

บทสรุปไอเท็มดรอป สำคัญๆ


บอส หัวสง
แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ม้ามังกรขาว,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,ชุดศึกสวรรค์,หมวกมังกรดำ,รองเท้าศึกมังกรนิล,เกราะซีซาร์,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสะบั้น,เวทเพิ่มพลังอาวุธแทง,เสื้อคลุมลายเสือ,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,หมวกเกราะราชันย์,หมวกราชันย์,หมวกอสุรา,หมวกเกราะมังกร,คัมภีร์ลับแบ่งร่าง,เคล็ดแปรผันปราณ,ตำราเพิ่มปราณ,คัมภีร์ลับตัดจิตพิชิตชัย,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดมังกรไฟไร้ต้าน,เคล็ดหลอมปราณแปรพลัง,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,พัดเบญจรงคมณี,ทวนครอบนภาภูติเทพ,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,คุณธรรมไร้สอง,ธนูอรหันต์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับระเบิดเพลิงพิโรธ,ป้ายเลื่อนพลกระบี่หนักจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนจอมกระบี่จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนนางระบำเมฆา,ป้ายเลื่อนศิลปินจักรพรรดิ


บอส งันเหลียง
แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ช้างขาวอินเดีย,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,หมวกวีรบุรุษ,ชุดสมุหนายก,หมวกเขี้ยวมังกร,พลองพรตมังกรพยัคฆ์,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสะบั้น,เวทเพิ่มพลังอาวุธแทง,เสื้อพรตทงเทียนแท้,หมวกเทพยุทธแท้,รองเท้าศึกเทพยุทธแท้,ชุดพิธีว่าราชการเช้า,หมวกขงเบ้งแท้,รองเท้าขงเบ้งแท้,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดเปล่งพลังแท้,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,ป้ายซือหม่า,พัดเวทโลกมืด,เสื้อคลุมวิหกเพลิง,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,คัมภีร์ลับระบำเทพสงคราม,เคล็ดกระบี่เทพระยิบ,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,คัมภีร์ลับเสี้ยวจันทรา,ป้ายเลื่อนพลกระบี่หนักจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนจอมกระบี่จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนนางระบำเมฆา,ป้ายเลื่อนพลเกราะเถื่อนจักรพรรดิ


บอส  บุนทิว
แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ม้าชาดม่วง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,หมวกวีรบุรุษ,ชุดสมุหนายก,ผ้าโพกแพรเรือ,ไม้เท้าปราณหลอมเขา,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสับ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,หมวกมังกรทอง,รองเท้าศึกมังกรทอง,เกราะมังกรดำ,รัดผมทงเทียนแท้,รองเท้าทงเทียนแท้,ไม้เท้าไท่ซ่างเล่าจวิน,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดเปล่งพลังแท้,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,ป้ายซือหม่า,พัดเวทโลกมืด,เสื้อคลุมวิหกวารี,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,ป้ายเลื่อนพลกระบี่หนักจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนจอมกระบี่จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนนางระบำเมฆา,ป้ายเลื่อนพลเกราะเถื่อนจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนศิลปินจักรพรรดิ


บอส จี้หลิง

แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์รวมปราณ,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,ป้ายเลื่อนมือกระบี่,ป้ายเลื่อนนางระบำ,ชุดซือหม่า,ชุดเก้าบท,แถบคาดมังกรม่วง,ทวนสุ่ยหลง,ป้ายโจวมู่,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสับ,เวทเพิ่มพลังอาวุธแทง,เกราะสิงห์โซ่ทอง,เกราะหงส์,ขวานเต่าเทพสองคม,ทวนเตียนอุย,ม้าตะบึงเหล็ก,พัดเทียนกัง,ปลอกแขนสร้อย,ธงประจัญบาน,เคล็ดเปล่งพลังแท้,คัมภีร์ลับแบ่งร่าง,เคล็ดปฐพีคำราม,เคล็ดยอดน้ำแข็งโลหิตเยือก,ตำราเพิ่มปราณ,ไล่วายุ,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง

บอส อ้วนสุด
แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์รวมปราณ,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ป้ายเลื่อนพลกระบี่หนัก,ป้ายเลื่อนนางรำศึก,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,รัดเกล้าสมุหนายก,ชุดเซียนหวีจี๋,หมวกปีกหงษ์,วิชชุม่วง,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสะบั้น,เวทเพิ่มพลังอาวุธแทง,เสื้อคลุมขนนก,ม้ามังกรขาว,หมวกขงเบ้ง,ชุดยาวขงเบ้ง,มงกุฏขนหงส์,กระบี่ซวนหยวน,คัมภีร์ลับธนูไฟ,เคล็ดหลอมปราณแปรพลัง,ตำราเพิ่มปราณ,ไม้เท้าฟ้าปราบมาร,ดาบจู้หยง,เสื้อคลุมวิหกวารี,หงส์ขาว,คัมภีร์ลับธนูกระจาย,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,ม้าเซ็กเทาว์,ป้ายเลื่อนพลเกราะเถื่อนจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลม้าขวานจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลขี่พยัคฆ์จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนหมาป่าพลม้าจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลม้าธนูเทพจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลช้างจักรพรรดิ,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต,เคล็ดจิตทหาร,กิเลนหยกขาว


บอส จู้หยง
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,ป้ายซือหม่า,พัดเวทโลกมืด,ผลึกโลหิต,เหล็กสีนิลสกัด,ช้างเทพอินเดีย,รัดผมทงเทียน,เสื้อพรตทงเทียน,ธนูพลังเทพ,ผ้าโพกแพรเรือ,ชุดยาวขงเบ้งแท้,หมวกราชันย์แท้,รองเท้าศึกราชันย์แท้,กิเลนหยกขาว,คัมภีร์ลับตัดวงเดือน,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต,ตำราเพิ่มปราณ,รองเท้าศึกเลือดซาตาน,รองเท้าเทพพิชิตมาร,เคล็ดมังกรไฟไร้ต้าน,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,คัมภีร์ลับระเบิดเพลิงพิโรธ,คัมภีร์ลับระบำเทพสงคราม,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,ชุดขงเบ้งมังกรหลับ,ชุดวิชาเซียนทรงเกียรติ,ชุดเกล็ดย้อนพญามังกร,ชุดจักรพรรดิซวนหยวน,หมวกซาตานกลืนสุริยา,หมวกเทพคุ้มครองสวรรค์,หมวกขงเบ้งลิขิตสวรรค์,หมวกวิชาเซียนสวรรค์,รองเท้าขงเบ้งทำนายชะตา,รองเท้าวิชาเซียนสวรรค์,ป้ายเลื่อนพลม้าขวานจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลขี่พยัคฆ์จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนหมาป่าพลม้าจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลม้าธนูเทพจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลช้างจักรพรรดิ


บอส เบ้งเฮ็ก
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,ไม้เท้าปราณหลอมเขา,ผ้าโพกแพรเรือ,ยาปลูกถ่ายกระดูก,หินอุกกาบาตสกัด,หมวกเกราะราชันย์,ไม้เท้าฟ้าปราบมาร,ผ้าโพกแพรเรือ,ป้ายซือหม่า,พัดเวทโลกมืด,คัมภีร์ลับห่วงเขียว,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,กิเลนหยกขาว,คัมภีร์ลับเสี้ยวจันทรา,คัมภีร์ลับตัดจิตพิชิตชัย,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดมังกรไฟไร้ต้าน,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,หมวกกรงเล็บพญามังกร,หมวกจักรพรรดิซวนหยวน,หมวกผูกจิวยี่,หมวกจตุรเทพ,ชุดจอมกระบี่จิวยี่,ชุดอัญเชิญจตุรเทพ,เกราะต้าฉิน,ชุดไหมต้าฉิน,รองเท้าเกล็ดทองพญามังกร,รองเท้าซวนหยวนหลอมปราณ,รองเท้าจิวยี่เดินเมฆา,รองเท้าเคล็ดวิชาจตุรเทพ,ชุดศึกสวรรค์,หมวกมังกรดำ,รองเท้าศึกมังกรนิล,ชุดรัฐบุรุษ,หมวกเทพสี่เซียน,รองเท้าจตุรเทพ,ธนูเทพยะเยือก,ม้าเซ็กเทาว์ขนม้วน,ป้ายเลื่อนพลขี่พยัคฆ์จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนหมาป่าพลม้าจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลม้าธนูเทพจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลช้างจักรพรรดิ


บอส  นกปีกทอง
ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,สุราโสมเขากวาง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,โล่ล้อม,ธงชาย,ปลอกแขนสร้อย,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เคล็ดเวทรวมปราณ,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,เคล็ดจิตทหาร,เคล็ดพยัคฆ์ขาวทระนง,เคล็ดเต่านิลพลิกปฐพี,ตำราเพิ่มปราณ,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,ป้ายเลื่อนพลดาบจักรพรรดิ

บอส  มังกรเหล็ก:มังกรเกล็ดเหล็ก
ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,สุราโสมเขากวาง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,โล่น้ำแข็ง,ธงชาย,ปลอกแขนเกล็ดมังกร,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เคล็ดเวทรวมปราณ,เคล็ดอัญเชิญเทพโรคระบาด,เคล็ดเต่านิลพลิกปฐพี,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต,เคล็ดพยัคฆ์ขาวทระนง,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,ป้ายเลื่อนพลค้อนศึกจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลดาบจักรพรรดิ

บอส  รถศึกปืนใหญ่มังกร
ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,สุราโสมเขากวาง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,โล่น้ำแข็ง,ธงชาย,ปลอกแขนเกล็ดมังกร,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เคล็ดมังกรไฟไร้ต้าน,เคล็ดอัญเชิญเทพโรคระบาด,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต,เคล็ดจิตทหาร,เคล็ดพยัคฆ์ขาวทระนง,เคล็ดเต่านิลพลิกปฐพี,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดเปล่งพลังแท้,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,ป้ายเลื่อนพลทวนจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลง้าวเหล็กจักรพรรดิ

บอส  รากษส
ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,สุราโสมเขากวาง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,โล่ล้อม,ธงชาย,ปลอกแขนวชิระ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เคล็ดเวทรวมปราณ,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,เคล็ดจิตทหาร,เคล็ดพยัคฆ์ขาวทระนง,เคล็ดเต่านิลพลิกปฐพี,ตำราเพิ่มปราณ,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,ป้ายเลื่อนพลธนูกล้าจักรพรรดิ

บอส  รถม้าลาวิญญาณ;รถม้าเกี่ยววิญญาณ
ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,สุราโสมเขากวาง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,โล่น้ำแข็ง,ธงชาย,ปลอกแขนเกล็ดมังกร,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เคล็ดอัญเชิญเทพโรคระบาด,เคล็ดม่านคุ้มกันสลายอาคม,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต,เคล็ดเต่านิลพลิกปฐพี,เคล็ดพยัคฆ์ขาวทระนง,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,ป้ายเลื่อนพลธนูกล้าจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลหน้าไม้กล้าจักรพรรดิ

บอส ขุนพลทัณฑ์นรก
ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,สุราโสมเขากวาง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,โล่อัคคี,ธงชาย,หัตถ์ปีศาจ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เคล็ดมังกรไฟไร้ต้าน,เคล็ดอัญเชิญเทพโรคระบาด,เคล็ดม่านคุ้มกันสลายอาคม,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต,เคล็ดพยัคฆ์ขาวทระนง,เคล็ดเต่านิลพลิกปฐพี,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดจิตทหาร,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดเปล่งพลังแท้,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,ป้ายเลื่อนพลองครักษ์จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนนักลอบสังหารวังหลวง


กิจกรรม  หีบสมบัติทองแดง
โอสถ,สุราเก่า,ยาเทพเร่ง,ยันต์เทวะท่องพิเศษ,ไม้เท้าตะกั่ว,ศิลาอัญเชิญ,รองเท้าหนังลูกวัว,หมวกปิดหู,หวีคาด,ธนูใหญ่,ขวานใหญ่,สามง่าม,ชุดซิวสิง,ไม้เท้าท้อ,พลองเสมอคิ้ว,แถบต่วน,กระบี่เยว่เจี้ยน,ผ้าโพกขาว,รองเท้าหนังประณีต,โล่หวาย,ถุงทหารเซียนระดับร้อย,ถุงเกราะเซียนระดับร้อย,ถุงทหารเซียนระดับ90,ถุงเกราะเซียนระดับ90,ชัยชนะสิบทิศ,สวรรค์เก้า,หยินหยาง,ยันต์วิญญาณ12นักษัตรชวด,ยันต์วิญญาณ12นักษัตรฉลู

กิจกรรม  หีบสมบัติเหล็ก
โอสถ,แป้งทอดหลงเฟิ่ง,สุราโสมเขากวาง,ยันต์เทวะท่องพิเศษ,ยาเทพเร่งพิเศษ,พรมฟื้นชีพ,รองเท้าหนังลูกวัว,ศิลาอัญเชิญ,พัดขนนกเขียว,เกราะมังกรทอง,ผ้าโพกแดง,มงกุฎเงิน,ดาบลายเสือ,ทวนปิ้งโถว,หอกสามง่าม,ธนูไคหยวน,พลองสำริด,ไม้เท้าจอมเวท,หมวกขนนก,หวีบุปผา,ชุดยาวสวนตวน,ชุดบุ๋น,รองเท้ากิเลน,ถุงทหารเซียนระดับร้อย,ถุงเกราะเซียนระดับร้อย,ถุงทหารเซียนระดับ90,ถุงเกราะเซียนระดับ90,ชัยชนะสิบทิศ,สวรรค์เก้า,หยินหยาง,ยันต์วิญญาณ12นักษัตรชวด,ยันต์วิญญาณ12นักษัตรฉลู,ยันต์วิญญาณ12นักษัตรขาล,ยันต์วิญญาณ12นักษัตรมะเส็ง,ถุงโชคดีจิตนักสู้วีระบุรุษ